CERTYFIKACJA STYLIZACJA RZĘS

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Tak, dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów kształcenia / uczenia się.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Tak, procesy kształcenia oraz walidacji są przeprowadzane oraz realizowane zgodnie z zapewnieniem jakości oraz rozdzielności funkcji. Rozdzielność jest przejrzysta i możliwa do jednoznacznego stwierdzenia. Są powołane niezależne zespoły trenerów oraz egzaminatorów.

Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub

Certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji uznawany jest przez wiele firm z branży kosmetycznej i otrzymał pozytywne rekomendacje od min. 5 przedsiębiorstw z branży beauty.

 1. NAZWA KWALIFIKACJI: Przedłużanie rzęs- metody 1:1, 2D- 3D

NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ I CERTYFIKUJĄCEJ-Progresja Centrum Szkoleń Kosmetycznych

NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ I CERTYFIKUJĄCEJ –Progresja Centrum Szkoleń Kosmetycznych

NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE KWALIFIKACJI – Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji

UZYSKANIE KWALIFIKACJI -okres ważności Bezterminowy 

Opis procesu walidacji:

• Wymagania dla egzaminatora – Wykształcenie kosmetyczne, udokumentowane minimum

trzy doświadczenie w pracy w branży kosmetycznej

• Stanowisko egzaminacyjne -wyposażenie sali – Pomieszczenie wyposażone w

jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania

egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy

Liczba godzin szkolenia:

• Zalecana liczba godzin min. 23

Egzamin teoretyczny: 30 min

Egzamin praktyczny: 60 min

Uzyskaniem kwalifikacji mogą być zainteresowane osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu stylizacji rzęs metodami 1:1,2D oraz 3D.  Celem usługi jest zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych potrzebnych do przeprowadzania zabiegów z zakresu stylizacji rzęs oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej

 1. W zakresie efektów uczenia się posiadacz certyfikatu będzie: 
 • stosować zasady BHP,  
 • definiować wiedzę z zakresu budowy rzęs, ich cyklu życia, wypadania,
 • tworzyć schematy stylizacji rzęs metodami 1:1, 2-3D,
 • dobierać metodę aplikacji i techniki stylizacji rzęs przy różnych kształtach oka,
 • sterylizować i dezynfekować narzędzia,
 • definiować podstawy funkcjonowania gabinetu,
 • samodzielnie wykonywać zabiegi przedłużania rzęs metodą 1:1, 2- 3D,
 • korygować popełnione błędy,
 • definiować wskazania i przeciwwskazania do zabiegu,  
 • objaśniać procedury zabiegu w sposób jasny i zrozumiały,  
 • stosować narzędzia oraz produkty niezbędne podczas wykonywania zabiegu, 
 • stosować zasady pracy, a także relacji z klientem dodatkowo dbając o jego komfort i  zadowolenie

Ramowy program usługi

I DZIEŃ Część teoretyczna: wprowadzenie

 • zastosowanie zasad BHP podczas zabiegów z zakresu przedłużania rzęs metodami 1:1, 2D i  perfekcyjna kępka 3D,
 • omówienie, a także przedstawienie niezbędnych narzędzi w pracy stylisty rzęs,
 • omówienie produktów używanych podczas zabiegu przedłużania rzęs metodami 1:1, 2D i 3D,
 • omówienie żywotności rzęsy, a także jej budowa, cykl życia, wypadanie, 
 • zagadnienia dotyczące analizy i projektowania schematu modelowania oka za pomocą rzęs,
 • omówienie zagadnień dotyczących pracy z klejem do rzęs, 
 • omówienie najczęściej popełnianych błędów podczas zabiegu, 
 • omówienie dokumentacji zabiegowej 

Część praktyczna: metoda 1:1

 • przygotowanie kursantki oraz stanowiska do zabiegu stylizacji rzęs metodą 1:1,
 • dobór odpowiedniej stylizacji i metody do kształtu oka klientki, jej preferencji i oczekiwań,
 • ćwiczenia w prawidłowym utrzymaniu pęsety, 
 • ćwiczenia odnośnie prawidłowego zastosowania kleju w danej aplikacji,
 • ćwiczenia na główce treningowej, z zakresu przedłużania rzęs metodą 1:1
 • ćwiczenia praktyczne na modelce metoda 1:1 

II DZIEŃ Część praktyczna:  metoda 2D

 • przygotowanie kursantki oraz stanowiska do zabiegu stylizacji rzęs metodą 2D,
 • dobór odpowiedniej stylizacji i metody do kształtu oka klientki, jej preferencji i oczekiwań,
 • ćwiczenia w prawidłowym utrzymaniu pęsety podczas aplikacji rzęs metodą 2D,
 • ćwiczenia odnośnie prawidłowego zastosowania kleju w danej aplikacji,
 • ćwiczenia na główce treningowej, z zakresu przedłużania rzęs metodą 2D,
 • ćwiczenia praktyczne na modelce metoda 2D 

III DZIEŃ Część praktyczna: metoda 3D

 • przygotowanie kursantki oraz stanowiska do zabiegu stylizacji rzęs metodą 3D,
 • dobór odpowiedniej stylizacji i metody do kształtu oka klientki, jej preferencji i oczekiwań,
 • ćwiczenia w prawidłowym utrzymaniu pęsety podczas zabiegu przedłużania rzęs metodą 3D,
 • ćwiczenia odnośnie prawidłowego zastosowania kleju w danej aplikacji, 
 • ćwiczenia na główce treningowej, z zakresu przedłużania rzęs metodą 3D,
 • ćwiczenia praktyczne na modelce metoda 3D 

Egzamin końcowy: 

Część teoretyczna– test pisemny zawierający zestaw pytań 

Część praktyczna– polegająca na przeprowadzeniu cząstkowej aplikacji przedłużania rzęs na główce. Kursant podczas egzaminu wykonuje zabiegi z zakresu przedłużania rzęs metodami 1:1, 2-3D 

1 godzina szkoleniowa tj. 1 godzina zegarowa (60min.)

Wymagania dla kandydatów do uzyskania kwalifikacji 

minimum 80% obecności

-wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%

Usługa szkoleniowa kończy się sprawdzeniem umiejętności wiedzy teoretycznej oraz

zweryfikowaniem umiejętności praktycznych

Placówka działająca na mocy prawa: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca

2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652)

Numer RSPO 112161

Oraz 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. poz.59)

RSPO72934

ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) BEZ ZGODY właściciela i administratora strony.