CERTYFIKACJA MAKIJAŻ PERMANENTNY

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Tak, dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów kształcenia / uczenia się.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Tak, procesy kształcenia oraz walidacji są przeprowadzane oraz realizowane zgodnie z zapewnieniem jakości oraz rozdzielności funkcji. Rozdzielność jest przejrzysta i możliwa do jednoznacznego stwierdzenia. Są powołane niezależne zespoły trenerów oraz egzaminatorów.

Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub

Certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji uznawany jest przez wiele firm z branży kosmetycznej i otrzymał pozytywne rekomendacje od min. 5 przedsiębiorstw z branży beauty.

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Tak, dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów kształcenia / uczenia się.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Tak, procesy kształcenia oraz walidacji są przeprowadzane oraz realizowane zgodnie z zapewnieniem jakości oraz rozdzielności funkcji. Rozdzielność jest przejrzysta i możliwa do jednoznacznego stwierdzenia. Są powołane niezależne zespoły trenerów oraz egzaminatorów.

Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub

Certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji uznawany jest przez wiele firm z branży kosmetycznej i otrzymał pozytywne rekomendacje od min. 5 przedsiębiorstw z branży beauty.

 1. NAZWA KWALIFIKACJI: Makijaż permanentny- BASIC

NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ I CERTYFIKUJĄCEJ –Progresja Centrum Szkoleń Kosmetycznych

NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE KWALIFIKACJI – Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji

UZYSKANIE KWALIFIKACJI -okres ważności Bezterminowy 

Opis procesu walidacji:

• Wymagania dla egzaminatora – Wykształcenie kosmetyczne, udokumentowane minimum

trzy doświadczenie w pracy w branży kosmetycznej

• Stanowisko egzaminacyjne -wyposażenie sali – Pomieszczenie wyposażone w

jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania

egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy

Liczba godzin szkolenia:

• Zalecana liczba godzin min. 25

Egzamin teoretyczny: 30 min

Egzamin praktyczny: 60 min

Uzyskaniem kwalifikacji mogą być zainteresowane osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu makijażu permanentnego  Celem usługi jest zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych potrzebnych do przeprowadzania zabiegów makijażu permanentnego oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej.

W zakresie efektów uczenia się posiadacz certyfikatu będzie: 

 • stosować zasady BHP, 
 • organizować stanowisko pracy do wykonania zabiegu,
 • wykorzystywać wiedzę z zakresu makijażu permanentnego, 
 • stosować produkty niezbędne podczas wykonywania zabiegu makijażu permanentnego,
 • samodzielnie wykonywać zabiegi makijażu permanentnego, 
 • stosować metody pigmentacji brwi, ust i kresek, 
 • definiować przeciwwskazania do zabiegu makijażu permanentnego, 
 • stosować zakres pielęgnacji po zabiegu, 
 • korygować swoje błędy, 
 • objaśniać procedury zabiegu w sposób jasny i zrozumiały, 
 • pracować z klientem dodatkowo dbając o jego komfort i zadowolenie.

Ramowy program usługi

I DZIEŃ Część teoretyczna: omówienie pigmentacji 

 •  BHP podczas zabiegu kosmetycznego,
 • wskazania i przeciwwskazania do zabiegu, 
 • omówienie poszczególnych produktów niezbędnych do wykonania zabiegu makijażu  permanentnego, 
 •  procedury zabiegu,
 • rodzaje produktów, 
 • rodzaje znieczuleń,
 • pielęgnacja oraz możliwe powikłania po zabiegowe,
 • dokumentacja – zgoda oraz wywiad z klientem. 

Część praktyczna: makijaż permanentny brwi 

 • praca na skórce,
 • praca na modelce – makijaż permanentny brwi. 

II DZIEŃ Część teoretyczna: Pigmentacja brwi 

 • omówienie technik pigmentacji, 
 • omówienie metody cienia brwi, 
 • omówienie metody ombre brwi. 

Część praktyczna: metody ombre i cienia 

 • wykonanie zabiegu na modelce – metoda cienia,
 • wykonanie zabiegu na modelce – metoda ombre. 

III DZIEŃ Część teoretyczna: Kontur, wypełnienie i pigmentacja ust 

 • omówienie technik pigmentacji ust, 
 • omówienie metody kontur plus wypełnienie, 

Część praktyczna: kontur, wypełnienie i pigmentacja ust 

 • wykonanie zabiegu na modelce, 
 • wykonanie zabiegu na drugiej modelce. 

IV DZIEŃ Część teoretyczna: Pigmentacja kresek 

 • omówienie technik pigmentacji kresek. 

Część praktyczna: pigmentacja kresek 

 • wykonanie zabiegu na modelce,
 • wykonanie zabiegu na modelce. 

Egzamin: 

∙ Część teoretyczna- składa się z egzaminu pisemnego: zestaw pytań- 30min.
∙ Część praktyczna- składa się z egzaminu praktycznego trwającego min. 90 minut.

1 godzina szkoleniowa tj. 1 godzina zegarowa (60min.)

Wymagania dla kandydatów do uzyskania kwalifikacji 

minimum 80% obecności

-wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%

Usługa szkoleniowa kończy się sprawdzeniem umiejętności wiedzy teoretycznej oraz

zweryfikowaniem umiejętności praktycznych

Placówka działająca na mocy prawa: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca

2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652)

Numer RSPO 112161

Oraz 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. poz.59)

RSPO72934

ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) BEZ ZGODY właściciela i administratora strony.