CERTYFIKACJA STYLIZACJA PAZNOKCI 

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Tak, dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów kształcenia / uczenia się.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Tak, procesy kształcenia oraz walidacji są przeprowadzane oraz realizowane zgodnie z zapewnieniem jakości oraz rozdzielności funkcji. Rozdzielność jest przejrzysta i możliwa do jednoznacznego stwierdzenia. Są powołane niezależne zespoły trenerów oraz egzaminatorów.

Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub

Certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji uznawany jest przez wiele firm z branży kosmetycznej i otrzymał pozytywne rekomendacje od min. 5 przedsiębiorstw z branży beauty.

NAZWA KWALIFIKACJI: Stylizacja paznokci- techniki łączone

NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ I CERTYFIKUJĄCEJ –Progresja Centrum Szkoleń Kosmetycznych

NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE KWALIFIKACJI – Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji

UZYSKANIE KWALIFIKACJI -okres ważności Bezterminowy 

Opis procesu walidacji:

• Wymagania dla egzaminatora – Wykształcenie kosmetyczne, udokumentowane minimum

trzy doświadczenie w pracy w branży kosmetycznej

• Stanowisko egzaminacyjne -wyposażenie sali – Pomieszczenie wyposażone w

jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania

egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy

Liczba godzin szkolenia:

• Zalecana liczba godzin min. 20

Egzamin teoretyczny: 30 min

Egzamin praktyczny: 60 min

Uzyskaniem kwalifikacji mogą być zainteresowane osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu stylizacji paznokci technikami łączonymi.  Celem usługi jest zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych potrzebnych do przeprowadzania zabiegów z zakresu stylizacji paznokci oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej

W zakresie efektów uczenia się posiadacz certyfikatu będzie: 

 • stosować zasady BHP,
 • organizować stanowisko pracy do wykonania zabiegu z zakresu stylizacji paznokci,
 • definiować pojęcia z zakresu zabiegu stylizacji paznokci,
 • stosować zdobytą wiedzę na temat przeciwwskazania do zabiegu,
 • używać nowoczesnych techniki stylizacji paznokci,
 • prawidłowo wykonywać manicure,
 • używać produktów oraz narzędzi niezbędnych podczas wykonywania zabiegu,
 • korygować swoje błędy,
 • prawidłowo dobierać formy do przedłużania paznokci,
 • wykonywać zabiegi stylizacji paznokci,
 • objaśniać procedury zabiegu w sposób jasny i zrozumiały,
 • pracować z klientem dodatkowo dbając o jego  komfort i zadowolenie.

Ramowy program usługi

I DZIEŃ Część teoretyczna: omówienie podstaw stylizacji paznokci
• omówienie zasad BHP, organizacja miejsca pracy stylistki paznokci,
• budowa paznokcia oraz jego schorzenia, przeciwwskazania do wykonania stylizacji paznokci,
• omówienie na czym polega przedłużanie paznokci za pomocą żelu,
• produktu niezbędne do wykonania stylizacji, rodzaje żelu,
• formy do przedłużania.
• prawidłowe przygotowanie płytki do zabiegu.


Część praktyczna: budowa owal, krzywa C, tunel
• praca na modelkach.
• budowa szkieletów – owal, migdał
• budowanie krzywej C
• prawidłowe zaciskanie tunelu


II DZIEŃ Część teoretyczna: : aspekty techniczne stylizacji paznokci
• analiza kształtu paznokci naturalnych,
• dobór odpowiedniej stylizacji do potrzeb i możliwości modelki,


Część praktyczna: manicure, praca z frezarką, szablony, praca na formie
• wykonanie manicure,
• prawidłowe przygotowanie płytki,
• praca z szablonem; techniki przycinania szablonu i podkładanie,
• technika pracy żelu na formie,
• zastosowanie i technika pracy z frezarką,


Egzamin końcowy:
Część teoretyczna- test pisemny zawierający zestaw pytań 30 min.
Część praktyczna- polegająca na przeprowadzeniu zabiegu z zakresu stylizacji paznokci 60 min.

1 godzina szkoleniowa tj. 1 godzina zegarowa (60min.)

Wymagania dla kandydatów do uzyskania kwalifikacji 

minimum 80% obecności

-wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%

Usługa szkoleniowa kończy się sprawdzeniem umiejętności wiedzy teoretycznej oraz

zweryfikowaniem umiejętności praktycznych

Placówka działająca na mocy prawa: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca

2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652)

Numer RSPO 112161

Oraz 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. poz.59)

RSPO72934

ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) BEZ ZGODY właściciela i administratora strony.