CERTYFIKACJA MEZOTERAPIA  IGŁOWA OD PODSTAW 

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis  efektów uczenia się? 

Tak, dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów  kształcenia / uczenia się. 

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem  rozdzielności funkcji? 

Tak, procesy kształcenia oraz walidacji są przeprowadzane oraz realizowane  zgodnie z zapewnieniem jakości oraz rozdzielności funkcji. Rozdzielność jest  przejrzysta i możliwa do jednoznacznego stwierdzenia. Są powołane niezależne  zespoły trenerów oraz egzaminatorów. 

Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub 

Certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji uznawany jest przez wiele firm z  branży kosmetycznej i otrzymał pozytywne rekomendacje od min. 5  przedsiębiorstw z branży beauty. 

1. NAZWA KWALIFIKACJI: Mezoterapia igłowa od podstaw 

NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ I CERTYFIKUJĄCEJ-Progresja  Centrum Szkoleń Kosmetycznych 

NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ I CERTYFIKUJĄCEJ –Progresja  Centrum Szkoleń Kosmetycznych 

NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE  KWALIFIKACJI – Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji 

UZYSKANIE KWALIFIKACJI -okres ważności Bezterminowy Opis procesu walidacji: 

• Wymagania dla egzaminatora – Wykształcenie kosmetyczne, udokumentowane  minimum trzyletnie doświadczenie w pracy w branży kosmetycznej

• Stanowisko egzaminacyjne -wyposażenie sali – Pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie  zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy 

Liczba godzin szkolenia: 

• Zalecana liczba godzin min. 20 

Egzamin teoretyczny: 30 min 

Egzamin praktyczny: 60 min 

Uzyskaniem kwalifikacji mogą być zainteresowane osoby chcące poszerzyć swoją  wiedzę i umiejętności z zakresu mezoterapii igłowej od podstaw. Celem usługi jest  zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych potrzebnych do  przeprowadzania zabiegów z zakresu mezoterapii igłowej od podstaw oraz  prowadzenie dokumentacji z tym związanej 

1. W zakresie efektów uczenia się posiadacz certyfikatu będzie: 

∙ stosować zasady BHP,  

∙ definiować wiedzę z zakresu zabiegu z użyciem kwasu hialuronowego, ∙ stosować zdobytą wiedzę z zakresu mezoterapi igłowej, 

∙ definiować różnice między zabiegami mezoterapi, 

∙ używać produktów oraz narzędzi niezbędnych podczas wykonywania  zabiegu, 

∙ definiować różnice między metodami pracy z kwasem hialuronowym, ∙ stosować zdobytą wiedzę na temat przeciwwskazań do zabiegu, ∙ stosować zakres pielęgnacyjny po zabiegać, 

∙ korygować popełnione błędy, 

∙ objaśniać procedury zabiegu w sposób jasny i zrozumiały,  

∙ pracować z klientem dodatkowo dbając o jego komfort 

Ramowy program usługi 

I DZIEŃ Część teoretyczna: omówienie podstaw mezoterapii igłowej 

∙ omówienie czym jest zabieg mezoterapii igłowej, 

∙ zasady BHP, higiena przy zabiegu mezoterapii, 

∙ część teoretyczna z zakresu budowy skóry, 

∙ omówienie obszarów na których można wykonać zabieg, 

∙ przeciwwskazania i zalecenia do wykonania zabiegu, 

∙ wywiad z klientem, 

∙ preparaty używane do mezoterapii igłowej,

∙ rodzaje technik pracy, 

∙ akcesoria niezbędne do wykonania zabiegu, 

Część praktyczna: techniki zabiegowe, praca na modelach 

∙ przygotowanie klientki do zabiegu, 

∙ techniki zabiegowe, 

∙ wykonanie zabiegów na modelkach pod okiem specjalisty, 

II DZIEŃ Część teoretyczna: aspekty techniczne mezoterapii igłowej 

∙ BHP podczas zabiegu kosmetycznego, 

∙ wskazania i przeciwwskazania do zabiegu, 

∙ omówienie poszczególnych produktów niezbędnych do wykonania zabiegu z użyciem kwasu  hialuronowego, 

∙ procedury zabiegu, 

∙ rodzaje produktów, 

∙ rodzaje znieczuleń, 

∙ pielęgnacja oraz możliwe powikłania po zabiegowe, 

∙ dokumentacja – zgoda oraz wywiad z klientem 

Część praktyczna: wykonanie zabiegu mezoterapii igłowej na modelach 

∙ praca na modelce – wykonanie zabiegu pokazowego przez instruktora 

∙ praca na modelkach – wykonanie zabiegów z użyciem kwasu hialuronowego różnymi metodami  przez kursantkę 

Egzamin: 

Część teoretyczna– skład się z egzaminu pisemnego (zestaw pytań) trwającego min.30  minut, 

Część praktyczna– składa się z egzaminu praktycznego trwającego min. 60 minut.  Kursant podczas egzaminu wykonuje zabiegi z zakresu mezoterapii igłowej 

1 godzina szkoleniowa tj. 1 godzina zegarowa (60min.) 

Wymagania dla kandydatów do uzyskania kwalifikacji 

minimum 80% obecności 

-wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80% 

Usługa szkoleniowa kończy się sprawdzeniem umiejętności wiedzy  teoretycznej oraz zweryfikowaniem umiejętności praktycznych

Placówka działająca na mocy prawa: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 19 marca 

2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z  2019 r. poz. 652) 

Numer RSPO 112161 

Oraz 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. poz.59) RSPO72934 

ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) BEZ  ZGODY właściciela i administratora strony.