CERTYFIKACJA PODOLOGIA

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Tak, dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów kształcenia / uczenia się.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Tak, procesy kształcenia oraz walidacji są przeprowadzane oraz realizowane zgodnie z zapewnieniem jakości oraz rozdzielności funkcji. Rozdzielność jest przejrzysta i możliwa do jednoznacznego stwierdzenia. Są powołane niezależne zespoły trenerów oraz egzaminatorów.

Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub

Certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji uznawany jest przez wiele firm z branży kosmetycznej i otrzymał pozytywne rekomendacje od min. 5 przedsiębiorstw z branży beauty.

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Tak, dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów kształcenia / uczenia się.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Tak, procesy kształcenia oraz walidacji są przeprowadzane oraz realizowane zgodnie z zapewnieniem jakości oraz rozdzielności funkcji. Rozdzielność jest przejrzysta i możliwa do jednoznacznego stwierdzenia. Są powołane niezależne zespoły trenerów oraz egzaminatorów.

Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub

Certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji uznawany jest przez wiele firm z branży kosmetycznej i otrzymał pozytywne rekomendacje od min. 5 przedsiębiorstw z branży beauty.

 1. NAZWA KWALIFIKACJI: Podologia od podstaw

NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ I CERTYFIKUJĄCEJ –Progresja Centrum Szkoleń Kosmetycznych

NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE KWALIFIKACJI – Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji

UZYSKANIE KWALIFIKACJI -okres ważności Bezterminowy 

Opis procesu walidacji:

• Wymagania dla egzaminatora – Wykształcenie kosmetyczne, udokumentowane minimum

trzy doświadczenie w pracy w branży podologicznej

• Stanowisko egzaminacyjne -wyposażenie sali – Pomieszczenie wyposażone w

jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania

egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy

Liczba godzin szkolenia:

• Zalecana liczba godzin min. 26

Egzamin teoretyczny: 30 min

Egzamin praktyczny: 60 min

Uzyskaniem kwalifikacji mogą być zainteresowane osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z podologii od podstaw.  Celem usługi jest zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych potrzebnych do przeprowadzania zabiegów z zakresu podologii oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej.

W zakresie efektów uczenia się posiadacz certyfikatu będzie: 

 • stosować zasady BHP,
 • organizować stanowisko pracy do wykonania zabiegu,
 • stosować zdobytą więdzę z zakresu różnicowania brodawek i odcisków, pracy dłutem i skalpelem, rekonstrukcja paznokci, pzp,
 • stosować zdobytą wiedzę z zakresu prawidłowego wykonania zabiegu z zastosowaniem różnych terapii chemicznych, naturalnych i/lub elektrokoagulacji,
 • charakteryzować rodzaje terapii oraz odpowiednio dobiera je do rodzaju defektu,
 • wykorzystywać zdobytą wiedzę w przypadkach ewentualnych powikłań pozabiegowych,
 • mieć wiedzę na temat dalszych wskazań i zaleceń po zabiegu,
 • używać produktów oraz narzędzia niezbędne do przeprowadzenia zabiegu,
 • objaśniać procedury zabiegu w sposób jasny i zrozumiały,
 • pracuje z klientem dodatkowo dbając o jego  komfort i zadowolenie.

PO SZKOLENIU UCZESTNIK SAMODZIELNIE WYKONUJE ZABIEGI PODOLOGICZNE WYUCZONYMI PODCZAS SZKOLENIA METODAMI

Ramowy program usługi

I DZIEŃ Część teoretyczna:

 • omówienie zasad BHP,
 • dezynfekcja i sterylizacja w gabinecie podologicznym,
 • wyposażenie miejsca pracy podologa,
 • dokumentacja w gabinecie podologicznym,
 • budowa i funkcja stopy,
 • nauka pracy na frezarce,
 • zastosowanie frezów

Część praktyczna:

Pokaz zabiegu na modelce – wykonanie podstawowego zabiegu podologicznego

 • praca na modelach

II  DZIEŃ Część teoretyczna:

 • charakterystyka modzeli i odcisków,
 • różnicowanie odcisków od brodawek,
 • zastosowanie terapi na brodawki,
 • elektrokoagulacja,
 • nauka pracy dłutem i skalpelem,
 • pękające pięty i rozpadliny charakterystyka,
 • opatrunki i oparzenia pozabiegowe, Przerwa kawowa

Część praktyczna:

Pokaz zabiegu na modelce

 • praca na modelach

III  DZIEŃ Część teoretyczna:

 • faza wzrostu paznokcia,
 • prawidłowa nauka skracania paznokci,
 • choroby płytki paznokciowej,
 • postępowanie przy paznokciu wrastającym,
 • aplikacja tamponady i rurek protekcyjnych,
 • oczyszczanie paznokci zmienionych chorobowo,
 • ortonykcja i różnicowanie metod,
 • rekonstrukcja płytki paznokciowej, Przerwa kawowa

Część praktyczna:

pokaz zabiegu na modelce

 • praca na modelach

IV  DZIEŃ Część teoretyczna:

 • brodawki,
 • odciski,
 • modzele,
 • oczyszczanie paznokci zmienionych chorobowo,
 • rekonstrukcja płytki paznokciowej,
 • aplikacja tamponady i rurek protekcyjnych,
 • aplikacja odciążeń po zabiegowych Przerwa kawowa

Część praktyczna:

pokaz zabiegu na modelce

 • praca na modelach

Egzamin:

Część teoretyczna– skład się z egzaminu pisemnego (zestaw pytań) trwającego min.30 minut,

Część praktyczna– składa się z egzaminu praktycznego trwającego min. 60 minut. Kursant podczas egzaminu wykonuje zabiegi z zakresu podologii

1 godzina szkoleniowa tj. 1 godzina zegarowa (60min.)

Wymagania dla kandydatów do uzyskania kwalifikacji 

minimum 80% obecności

-wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego na poziomie min. 80%

Usługa szkoleniowa kończy się sprawdzeniem umiejętności wiedzy teoretycznej oraz

zweryfikowaniem umiejętności praktycznych

Placówka działająca na mocy prawa: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca

2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652)

Numer RSPO 112161

Oraz 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. poz.59)

RSPO72934

ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) BEZ ZGODY właściciela i administratora strony.